Quy định về khắc con dấu chức danh và cách sử dụng

Quy định về khắc con dấu chức danh và cách sử dụng

Ngày đăng: 09/08/2021 Lượt xem: 908

 

Con dấu chức danh chính là một loại dấu của doanh nghiệp cực kỳ quan trọng và được sử dụng phổ biến ở trên thị trường ngày nay. Ở trên con dấu chức danh sẽ được khách rõ về chức danh cũng như là thông tin của người sử dụng con dấu đó. Công dụng của con dấu là để chứng thực ở trên các văn bản, hợp đồng giấy tờ quan trọng của công ty. Con dấu chức danh còn được xem như là giá trị pháp lý của một doanh nghiệp, một tổ chức hay một cá nhân nào đó. Trong quá trình sử dụng con dấu chức danh người sử dụng phải tuân theo quy định của pháp luật về con dấu.

 

Con dấu chức danh

 

Quy định của con dấu chức danh về mặt pháp luật

Con dấu chức danh sẽ được sử dụng ở trong các cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức chính trị hay tổ chức xã hội.  Con dấu chức danh cũng được sử dụng trong các doanh nghiệp, cơ quan để thể hiện vị trí pháp lý trong quá trình ký nhận các văn bản, hợp đồng, giấy tờ của doanh nghiệp và cơ quan đó. Trong quá trình sử dụng con dấu sẽ được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Trước khi doanh nghiệp hay cá nhân nào đó khắc con dấu chức danh, cần phải đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an và kèm theo lệ phí do Bộ Tài chính quy định. Sau khi doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới thì mới được sử dụng con dấu. Trước khi bắt đầu sử dụng con dấu chức danh thì cơ quan, cá nhân đó cần phải thông báo và giới thiệu mẫu con dấu mới.

Con dấu thướng khắc tên và chức vụ

 

Đối với những hộ kinh doanh do một nhóm người hay là một hộ gia đình tự phát, hoặc là một cá nhân tự làm chủ và đăng ký kinh doanh, không có tư cách công dân thì sẽ không được sử dụng con dấu chức danh.

Điều kiện khắc và sử dụng con dấu chức danh

Con dấu chức danh được sử dụng để thể hiện chức vụ, họ tên của một cá nhân nào đó ở trên con dấu, khi khắc dấu thì khách hàng có thể lựa chọn các chủng loại dấu theo yêu cầu của mình, chỉ cần điền thông tin theo đúng yêu cầu pháp luật.

 

Chỉ có những người quy định ở trong văn bản theo pháp luật thì mới được sử dụng con dấu chức danh. Đặc biệt là đối với những hộ kinh doanh thì không được sử dụng con dấu chức danh nếu như cố tình vi phạm và sử dụng con dấu không có giấy phép theo quy định pháp luật thì những người này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

 

 

Zalo